Чүйдүн касиеттүү жайлары жана руханий тажрыйбалары

Чүйдүн касиеттүү жайлары жана руханий тажрыйбалары

Бул китепте «Айгине» маданий-изилдөө борборунун 2014-жыл ичинде Чүй аймагында жүргүзгөн изилдөөлөрү орун алды.
Китептин биринчи бөлүмүндө аталган аймактагы ыйык жерлердин тизмеси, сүрөттөмөсү берилген. Калган бөлүмдөрүндө Чүй өрөөнүндөгү кыргызчылык менен байланышкан маалыматтар, окуялар, жердин адам баласына тийгизген таасири жаатындагы маалыматтар камтылган.
Бул китеп башка китептерден айырмаланып, орус тилинде берилген маалыматтарды өзгөртпөй бергенге аракет кылдык. Анткени Чүй өрөөнүндө 100 улуттан ашык эл жашайт. Анүстүнө бул аймак орусташып калган үчүн, жергиликтүү калк деле башка улуттардай ыйык жерлер тууралуу маалыматтары өтө эле аз экен. Кандай болгон күнү дагы изилдөө жүргүзүлүп, ыйык жерлер тууралуу жазылган китептердин акыркысы болуп Чүй аймагындагы ыйыктыктарды камтыган бул китеп жарык көрдү.
МАЗМУНУ
КИРИШҮҮ
1-БАП.
1-БӨЛҮМ.
ЧҮЙДӨГҮ ЫЙЫК ЖЕРЛЕРДИН ТИЗМЕСИ
ЧҮЙДӨГҮ ЫЙЫК ЖЕРЛЕРДИН СҮРӨТТӨМӨСҮ
2-БӨЛҮМ. МАЗАРЛАР БАЯНЫ жана АЯНЫ
3-БӨЛҮМ. СЫРДУУ ДҮЙНӨ. КЫРГЫЗЧЫЛЫК жана ТАБЫПЧЫЛЫК
4-БӨЛҮМ. САНЖЫРА. ТАРЫХ
5-БӨЛҮМ. АДАМ жана ЖЕР

Китепти толугу менен бул жерде окусаңыз болот