ФЕСТИВАЛЬ «РУХ КӨРӨНГӨСҮ», 2009

{gallery}festiv{/gallery}