“Көк асабада”. Айтпаева Г.

Түгөлбай Сыдыкбеков “Көк асаба” аттуу китебин 60-жылдарга өзүнүн атагы бийикке
жетип, чыгармалары коомго кеңири маалым болгондон киин жаза баштаган. Жазуучунун
айтуусу боюнча, китеп 1969- жылы эле жазылып, басмага берилген. Бирок ал жыйырма
жылдан кийин гана 1989-жылы кайра куруу мезгили толук күч алганда жарыкка чыккан.
Анын жыйырма жылга кечигип чыккан себеби : жөнөкөй- “Көк асабынын
“концептуалдык ойлору жана пафосу ал кездеги совет өкмөтүнүн идеологиясына
келишпегендиги. Жазуучунун атагы да, анын Ата-Мекендин маданиятына сиңирген зор
салымы да, мыкты тарыхчылардын оң маанидеги пикирлери да китепти убагында
чыгышына жардам бере алган эмес. Жаңырган социалдык-маданий кырдаалда гана “Көк
асабанын” жарык көүшү мүмкүн болду.

Полностью статью можно прочитать здесь.