КРИСТЕНСЕН УЮМУ – ДЕМӨӨРЧҮ УЮМ

Кристенсен уюмунун түзүүчүлөрү жана тарыхы.

Ален Д. жана Кармен М. Кристенсендер аталган уюмду 1957-жылы жеке фонд катары түзүшкөн. Кристенсен мырза тоо өндүрүш инженери болуп, Юта Тоо өндүрүш жана Конструкция компаниясында көп жылдар бою иштеп, маданиятка берилген адам болгон. Ал эми анын жубайы Кристенсен айым сүрөтчү жана сүрөт студиясынын окутуучусу болгон. Кристенсендердин көркөм маданиятка жана музыкага болгон кызыгуусу уюмдун тармагына таасир эткен. Алардын кыздары Карен жана Диана Кристенсендер ар дайым ата-энеси менен кеңешип эмгектенишкен.

1970-жылдардан баштап Кристенсен уюму өзүнүн окутуу жана кайрымдуулук ишмердүүлүгүнө этнографиялык артефакттарды жана көркөм искусствону өздөштүрүүнү дагы кошту. 1972-жылдан 1999-жылга чейин уюм жеке иштеген фонд болчу, ал Авсралияда, Америка Кошмо Штаттарында жана Европада көргөзмөлөрдү уюштуруу жана окутуу үчүн батыштык эмес көркөм коллекциялардан жана музейлерден артефакттарды алуу менен алектенген.

1981-жылы Уюмдун ишмердүүлүгү табигый тарыхтагы изилдөөлөрдү жүргүзүү менен кеңейген. Бул Папуадагы (Жаңы Гвинея) Кристенсен Изилдөө институтунун (КИИ) жардамы менен болгон. Уюм КИИ менен байланышкан башка өнөктөштөрдү жана уюмдарды да колдогон. Алардын ичине Калифорния Илимдер Академиясы, Оксфорд университети, Стэнфорд университети жана Илимий жана Өндүрүш изилдөө шериктештиги (ИӨИШ) кирген. КИИ 1996-жылы жабылганда, грант берүү ишмердүүлүгү консервация менен изилдөөсү байланышкан консервация уюмдарына багытталган. Алардын негизгиси болуп Тирүү жаратылыш консервация коому (ТЖКК) эсептелген. Ал мурда Нью-Йорк Зоологиялык коому болгон.

Уюм көп жылдар бою коомдук жана жеке мектептерге жана башка уюмдарга балдар үчүн окутуу программаларын сунуштап, гранттарды берген. 2000-жылдан 2002-жылга чейин коомдук жана жеке мектептерге студия маданиятын жана консервация илими боюнча окутуу программаларын сунуштайт.