«Мурас Таану» китебин түзүп чыгууга арналган кеңешме

14-май күнү “Айгиненин” кеңсесинде “Мурастаануу” китебин түзүп чыгууга арналган чакан кеңешме болуп өттү.

Кеңешмеге  билим берүү тармагында иштеген өкүлдөрдөн Билим берүү башкармалыгынын “Адеп” бөлүмүнүн башчысы  Таалайкул Насырымбекова,  № 43-мектептин директору Жамалкан Исмаилова, Лебединовка №1 мектебинин адеп мугалими Жээнкүл  Ажыбаева ж.б. мугалимдер катышышты.

Директор Гулнара Айтпаева  “Айгине” маданий изилдөө борборунун көп жылдык талаа изилдөөлөрүнүн натыйжасында Кыргызстандын Нарын жана Чүй өрөөндөрүнөн башка аймактардагы ыйык жерлер, кереметтүү көрүнүштөр, касиеттүү адамдар ж.б. ушул сыяктуу кубулуштар изилденип, жыйынтыгында китептер жарык көргөндүгү туурасында маалымат берип келип, көп жылдык изилдөөлөрдүн натыйжасында алынган кызыктуу баяндар, маалыматтар жөн гана китеп бетинде калбастан келечек муунга тарбия берүүчүлүк кызматын аткарышы керек деген демилге менен “Мурас” окуу китебин түзүп чыгууну сунуштады.

Таалайкүл Насырымбекова: Мурун 4-класстын окуу куралы катары “Мурас таануу” китебин да түзүшкөндөрдөн элем, эми бул саалмалыкта бир гана 4-класс менен чектелүүгө мүмкүн эмес,  1-класстан 11-класска чейинки ушул багыттагы темаларды карап көрүп, улам жогорулаган сайын татаалданган маалыматтарды берип, жалпы окуучулар үчүн кошумча окуу куралын түзүп чыгууга болот – деген оюн айтты.

Бул туурасында абдан кызыктуу талкуу жүрүп, мугалимдер өз предметтеринин багыттары боюнча сунуштарын айтышып, болочокто жарык көрө турган китептин багыттарын, темаларын бөлүштүрүп, системалаштырышты. Китептин багыты Кыргыз жергесиндеги ыйык жерлердин кереметтүүлүгүн даңазалоо, ыйманды баккан ыйыктык экенидиги келечек муунга үйрөтүү.

Жыйынтыгында  мугалимдер биргелешип иштешип, бир ай убакыттын ичинде бир чечимге келип, китептин мазмунун түзүп чыгуу иштерин мойнуна алышты.

Кийинки кеңешме 11-июнда кеңседе өтө турган болду.

Агартуу тармагында эмгектенип келаткан мугалимдердин аракеттерине абдан терең ыраазычылк билдиребиз.

Мурас таануу – келечектин туткасы.