Оштогу ыйык жерлер жана эл билими, 2011 ж.

Бул китепте «Айгине» маданий-изилдөө борборунун 2010-жыл ичинде Ош аймагында жүргүзгөн илилдөөлөрү орун алганю

Китептин биринчи бөлүмүндө аталган аймактагы ыйык жерлердин тизмеси, сүрөттөмөсү, оозуки тарыхы (эгерде бар болсо) берилген. Калган бөлүмдөрдө ыйык жерлерге байланыштуу ар түрдүү мазмундагы (жакшылык күтүү, бала, ден-соолук, мазар сырлары ж.б.) окуялар, кыргызчылык, жер менен өнө байланышы жаатындагы маалыматтар камтылган.

Китептин экичи бөлүгүн аталган көрүнүштөргө карата жазылган илимий макалалар ээлейт.

МАЗМУНУ
Киришүү
1-БАП

  • 1-Бөлүм. Оштогу ыйык жерлер
  • 2-Бөлүм. Ыйык жерлер жөнүндө баяндар
  • 3-Бөлүм. Кыргызчылык жана адам тагдыры
  • 4-Бөлүм. Жердин куту жана өнөр

2-БАП
ИЛИМИЙ МАКАЛАЛАР

  • АЙТПАЕВА Гулнара: Кыргызстандагы ыйык жерлердин ар түрдүүлүгү, аларды коргоо жана өнүктүрүү тажрыйбасы.
  • КАРАМОЛДОЕВ Ж.Ж., АВАЗОВ С.Г.: Түштүк Кыргызстандын гидронимдери.
  • АЛЫМБАЕВА Аида: Салттуу билимдер: предмет, бөтөнчүлүк (специфика) жана бөлүштүрүү (классификация)

Китепти толугу менен бул жерде окусаңыз болот

© КИЦ «Айгине»

Примечание: Книги можно приобрести в книжных магазинах города Бишкека и в офисе КИЦ «Айгине» по цене 300 сомов за экземпляр.