Весенняя сессия РЕСЕТа «Становление антрополии в Центральной Евразии», Грузия, 2010 г.

“Евразиядагы антропологтянын түптөлүшү”

2010-жылдын 17-23 март айында Грузиянын Тбилиси шаарында окутуунун усулдары боюнча “Евразиядагы антропологиянын түптөлүшү“ аймактык семинары (RESET) болуп өттү. Бул үч жылдык долбоордун акыркы сессиясы болуп эсептелет. Сессияда катышуучулар үч жылда алган билимдеринин негизинде жүргузгөн изилдөөлөрүн сунушташты. “Айгине” маданий-изилдөө борборунун кызматкери Гүлжан Кудабаева аталган семинарга катышып келди.