«Жалал-Абаддагы ыйык жерлер жана эл даанышмандыгы», 2010 ж.

Бул китепте “Айгине” маданий-изилдөө борборунун акыркы эки жыл ичинде Жалал-Абад аймагында жүргүзгөн изилдөөлөрү орун алган.

Китептин биринчи бөлүмүндө аталган өрөөндөгү ыйык жерлердин сүрөттөмөсү, оозеки тарыхы (эгерде бар болсо) берилген. Мындан тышкары мазарга байланыштуу ар түрдүү мазмундагы (жакшылык күтүү, бала, ден соолук, мазар сырлары) окуялар, кыргызчылык, жер менен өнөр байланышы, адам касиети, эл-жер киндиктештиги, жылдыздар, жаратылыш кубулуштары, жаныбарлар менен өсүмдүктөр дүйнөсүнө байланышкан маалыматтар чагылдырылган.

Бул жагдайдагы эскертип кое турган нерсе, айрым маалыматчылардын аты-жөнү өздөрүнүн өтүнүчү менен кыскартылып берилди. Айрымдарынын ысымдары гана жазылса, кээ бирлеринин ат-жөнүнүн башкы тамгалары гана белгиленди. Мунун өзүн маалыматчылардын өтүнүчүн урматтоо катары түшүнүүго болот.
Китептин экинчи бөлүгүн аталган ж.б. көрүнүштөргө карата жазылган илимий макалалар ээлейт.

Мазмуну

 • Кириш сөз
 • 1-БАП
 • 1-бөлүм. Жалал-Абаддын ыйык жерлери
 • 2-бөлүм. Ыйык жерлер – жакшылыктын өбөлгөсү
 • 3-бөлүм. Балаң үчүң кантип мазар баспайсаң
 • 4-бөлүм. Мазар-жан айласы
 • 5-бөлүм. Жер сырлары
 • 6-бөлүм. Кыргызчылыктын оор жүгү
 • 7-бөлүм. Жердин куту жана өнөр
 • 8-бөлүм. Адам касиети
 • 9-бөлүм. Эл менен жер киндиктеш
 • 10-бөлүм. Жылдыздар эмне дейт?
 • 11-бөлүм. Жаратылыш кубулуштары
 • 12-бөлүм. Жаныбарлар менен өсүмдүктөр
 • 2-БАП
 • Илимий макалалар

Китепти толугу менен бул жерден окусаңыз болот.

© КИЦ «Айгине»

Примечание: Книгу можно приобрести в книжных магазинах города Бишкека и в офисе КИЦ «Айгине» по цене 400 сомов за экземпляр.